Admiral Nakhimov

Admiral Nakhimov 1946

5 3

A biography of a famous Russian Admiral Pavel Stepanovich Nakhimov.

  • Released: 1946-06-06
  • Runtime: 89 minutes
  • Genre: War, Drama, History
  • Stars: Aleksei Dikij, Vasili Kovrigin, Ruben Simonov, Vladimir Vladislavskiy, Leonid Knyazev, Nikolai Chaplygin, Vsevolod Pudovkin, Aleksandr Khokhlov, Evgeniy Samoylov, Pyotr Sobolevsky
  • Director: Vsevolod Pudovkin