Afghan Breakdown

Afghan Breakdown 1991

5.8 12

During the main withdrawal of troops from Afghanistan, a company of hardened paratroopers under the command of Major Bandura are joined by Steklov, the son of a high-ranking officer.

  • Released: 1991-01-01
  • Runtime: 140 minutes
  • Genre: War, Drama, Action
  • Stars: Michele Placido, Tatyana Dogileva, Mikhail Zhigalov, Aleksey Serebryakov, Nina Ruslanova, Yuriy Kuznetsov, Viktor Proskurin, Leonid Kulagin, Khoshim Rakhimov, Alessandro Stefanelli, Filipp Yankovsky, Nikolay Dik, Vyacheslav Yakovlev, Sergei Isavnin, Vladimir Eryomin, Ivan Krasko, Andrey Krasko, Viktor Bychkov, Mikhail Trukhin, Tagir Rakhimov  Show all >
    Julian Makarov, Rinat Ibragimov, Alexander Rosenbaum, Nikolai Ustinov, Dmitriy Titov, Kiem Yakub, Artur Uvarov, Wali Latifi, Anastasiya Melnikova
  • Director: Vladimir Bortko