1000 Dollars One Way

1000 Dollars One Way 1991

7.5 2

  • Released: 1991-12-01
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Comedy, Romance
  • Stars: Natalya Gundareva, Aleksei Mironov, Oksana Mysina, Viktor Filippov, Sergey Gabrielyan, Vitali Varganov, Tatyana Gavrilova, Irina Byakova, Sergey Gazarov, Viktor Ilichyov, Yelizaveta Nikishchikhina, Mykola Oliynyk, Igor Zolotovitsky, Margarita Krinitsyna
  • Director: Aleksandr Surin